Vores Miljøpolitik

Miljøpolitik

Agrometer A/S arbejder aktivt med en fremsynet miljøpolitik. Den omhandler både virksomhedens egen, men også vore leverandørers evne til, og motivation for, løbende at minimere den samlede miljøbelastning.
 

miljo

 

Det er vores mål at følge og arbejde for en forbedring af egne og leverandørers miljøpåvirkninger.

  • Agrometer A/S vil som minimum overholde alle gældende love og bekendtgørelser samt øvrige relevante bestemmelser, herunder kravene i ISO 14001:2015.
  • Agrometer A/S forpligter sig til at forebygge forurening og beskyttelse af miljøet.
  • Agrometer A/S bestræber sig på at beskytte biodiversiteten – Dyre og plantearter.
  •  Agrometer A/S vil internt arbejde på at nedbringe ressourceforbruget, herunder el, vand, varme samt genanvendelse af papir, pap og plast.
  • Agrometer A/S vil ved levering af varer og ydelser til kunder, tilstræbe at transporten optimeres og forbruget af brændstof formindskes.
  • Agrometer A/S vil opfordre til, at alle leverandører af produkter og ydelser til virksomheden, overholder alle gældende love og bestemmelser i det pågældende land.
  • Agrometer A/S opfordrer alle vore leverandører til, at arbejde med miljøcertificering eller miljøstyringssystemer. 
  • Agrometer A/S tilstræber at alle produkter leveret af Agrometer A/S kan genanvendes til fremstilling  af nye produkter, således at mængden af deponeret affald formindskes mest muligt.

 

MÅLSÆTNINGER

For at målrette udvikling og forbedring af Agrometers  ydelser, påvirkninger og systemer fastlægges konkrete mål.

Interesseret? Lad os ringe dig op.