Gorman Rupp Ultra V

SELVANSUGENDE SPILDEVANDSPUMPER MED EKSTRA HØJ YDELSE

 

De selvansugende Ultra V spildevandpumper fra Gorman Rupp er udviklet efter de samme principper som den velkendte Super T-serie, men er designet til væsentligt højere ydelser.

 

Det betyder at også Ultra V spildevandspumper giver dig et godt og rent arbejdsmiljø, fordi spildevandspumperne opstilles tørt ved siden af eller ovenover brønden. Ligeledes kan du også på Ultra V spildevandspumper servicere den hydrauliske enhed og fjerne tilstopninger, uden at afmontere rørføringen.

ULTRA VS - NÅR DER RIGTIG SKAL TRYK PÅ SPILDEVANDSPUMPEN!

Hvis du har behov for en spildevandspumpe med et ekstraordinært højt tryk, er Ultra VS den rigtige løsning. Ultra VS består af en Ultra V spildevandspumpe og en ekstra UltraMatetrykenhed. UltraMate sammenkobles med pumpen via et særligt overførselskammer, der har mindre tryktab end ved normale løsninger med serieforbundne pumper.

UltraMate kan indstilles til forskellige afgangspositioner, og har samme hydrauliske indmad som selve Ultra VS pumpen. Dermed får du en løsning der både kræver mindre plads og færre udgifter til reservedele.

Interesseret? Lad os ringe dig op.