AGM Gylleseparation

presser5

Robust og servicevenlig konstruktion

Med sin enkle men robuste konstruktion er AGM skruepresseren særdeles velegnet til at løse opgaver med al slags gylle. Skruepresseren leveres i tre udgaver, og kan leveres med forskellige former for tilbehør der sikrer et optimalt arbejdsflow. Servicering foregår nemt og hurtigt ved at vippe det roterende modhold tilbage, hvorefter skrue og filter kan udtages med hænderne.

På samme måde kan man også udskifte filteret og dermed justere fibermængden.

 

Kontakt os nu  SE KATALOG

Gyllefiber i sengebase 2

Optimér anvendelsen af gyllen

Den mekaniske AGM skruepresse fra Agrometer er dokumenteret én af markedets allerbedste løsninger til separering af væske og tørstof.


Fiberfraktionen kan afsættes på flere måder:

  • Biogas- og forbrændings anlæg
  • Strukturmateriale til planteavlere
  • Strøelse i kvægstalde


Gylleseparation er en oplagt løsning på en række forskellige udfordringer i den daglige drift - og typisk vil separation give dig flere fordele på én gang, som fx:

  • Reducerer udbringningsmængden af fosfor
  • Reducér behovet for gylleaftaler
  • Opkoncentrere tørstof til energiproduktion
  • Nemmere håndtering af flydende gylle
  • Færre udgifter til handelsgødning
  • Fremstilling af strømateriale til kvægstalde
  • Forbedre mulighed for fuldgødskning
Strømateriale

Gyllefibre som strømateriale

Hvis du bortskaffer det separerede tørstof fra din bedrift, fjerner du samtidig andel af den organiske N og P.

Det giver forskellige muligheder for at optimere din drift og kan være medvirkende til at forbedre udnyttelsen næringsstofferne.

Gyllefibre fremstillet af kvæggylle er et fantastisk strømateriale

Gyllefibre fremstillet af kvæggylle er et fantastisk strømateriale, som giver de samme ydelses- og velfærdsforbedringer som sand.

Samtidig spares der penge på håndteringen af gyllen, og fordi gyllefibrene ikke slider på staldanlægget, spares der også yderligere penge i forhold til sand.

Fremstillingsprisen betyder desuden, at der kan bruges mere strømateriale uden de store meromkostninger.

Interesseret? Lad os ringe dig op.