Case Middelfart spildevand

case MS4

Fra Idé til løsning

Middelfart Spildevand og Agrometer har i samarbejde udviklet et nyt koncept for kystnære pumpestationer i Middelfart, med tørtopstillede Gorman Rupp spildevandspumper. Pumpestationerne er delvist nedgravet med en dækselkote der tager højde for en fremtidig vandstandsstigning, og er designet så de falder naturligt ind i de eksisterende omgivelser.

Pumperummet indeholder 2 stk. Gorman Rupp T-serie spildevandspumper, styretavler samt arbejdslys.

Pumpestationen blev i samarbejde etableret på en lille uges tid, inklusiv udgravning og genetablering. Agrometer har sørget for bortskaffelse af eksisterende pumper, levering af nyt beton pumperum samt installation af nye pumper og ny rørføring til pumpesump.

 

case MS2

Fakta:

  • Pumpe 1 T3”

Kapacitet: 8,5 l/s ved 9,5 mVs

  • Pumpe 2 T4”

Kapacitet: 22 l/s ved 9,4 mVs

Interesseret? Lad os ringe dig op.