Jordledninger og hydranter

Bla ror EN1452 02

Jordledningsrør

For at minimere arbejdet og risikoen for skader ved at transportere vand fra pumpeanlæg til vandingssteder i marker, er nedgravning af PVC-jordledningsrør en effektiv metode. Ideelt bør vandhastigheden i disse rør holdes under 1 m/s for at reducere risikoen for rørsprængninger og mindsket tryktab, selvom højere hastigheder undertiden kan være nødvendige under bestemte forhold.

Nedenstående tabel viser jordledningsrør, rørdiameter og maksimal tilrådelig vandmængde i forhold til rørdiameteren

Projektering af vandingsanlæg

Der er forskellige ting du skal tage højde for, når du vil investere i vandingsanlæg. Hvor meget vand har du til rådighed, hvor stort et areal skal vandes? Er der højdeforskelle?


 

t sol

Hydranter

For at optimere opstillingen af vandingsmaskiner installeres hydranter på jordledningen så tæt som muligt på de steder, hvor maskinen skal anvendes. Dette minimerer behovet for at flytte ekstra tilslutningsslanger og føderør for hver ny maskinplacering, hvilket sparer både tid og arbejde.

 

Interesseret? Lad os ringe dig op.