Case Kalingrad, Rusland

SDS 7000 august 2009 7 crop2

Fra Gyllevogne til Agrometer systemet

"I 2010 valgte vi at skifte fra traditionelle gyllevogne til udbringning med Agrometer systemet. Hovedparten af vores marker er mellem 70 – 335 ha, og vi havde store problemer med køre- og trykskader fra gyllevognene.

Med den gode dækmontering på SDS udlæggeren kan vi nu også udbringe gylle i perioder med megen nedbør uden at skade afgrøderne.

Der er mindre gene for lokalbefolkningen, da vi ikke længere skal transportere gyllen på veje og igennem landsbyer. Vi har ikke længere problemer med lugtgener, da ingen opdager vi udbringer gylle.

Vi kan se at tildeling af gylle har en stor effekt på udbyttet, bedre end handelsgødning. Og samtidig er det en enorm fordel at få gyllen udbragt uden de sædvanlige trykskader.

Vi er rigtig glade for den service support Agrometer tilbyder, samt at det i gyllesæsonen er muligt at kontakte en servicemontør 24/7"

Linne Fromm-Christiansen, Crop Production Director, ansvarlig for gyllehåndtering

IMG 0223 2

Fakta

Svineproduktion: 6.500 søer, årligt 190.000 slagtesvin

Egen foderfabrik, årlig produktion 60.000 ton
Planteproduktion: 8.500 ha raps og korn til egen foderfabrik
190.000 m3 gylle årligt udbringes på egne marker.

 

Agrometer udstyr:
2 x SDS 7000 udlægger 30 m bom
2 x APV pumpevogn
1 x MP mellempumpevogn
14 x AGM slangerulle (i alt 12.000 m slange)
4 x gylleseparatorer (årlig produktion 20.000 m3 fibre)
Diverse pumper og brønde

Interesseret? Lad os ringe dig op.